2021/2 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023

Uveřejněno na webových stránkách dne: 15.1.2021
Usnesením Rady města Tachova č. 17/390 ze dne 16.12.2020 byl schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 108.