Nové výzvy 2019 k žádostem o dotace

V souboru uvedeném níže se nachází nové výzvy pro rok 2019.

 

Na níže uvedeném odkazu najdete aktuální výzvy pro žadatele:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci