Astronomie pro každého

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cílem vzdělávacího programu o astronomii je poskytnout pedagogům obou stupňů základních škol i pedagogům středních škol některé základní poznatky a určitý přehled z oboru astronomie a kosmonautiky. Vybraná problematika je buď důležitá nejen pro výuku, ale i přináší určitý přehled a odpovědi na otázky, které žáci často během výuky kladou.

V prvním tématu přednášky bude upřesněno, jak vznikají zatmění Slunce a Měsíce a jak vznikají měsíční fáze.
Ve druhé části bude nejen objasněno, jak vypadá Pluto a tělesa v jeho okolí, ale i vysvětleno, proč bylo Pluto vyřazeno z kategorie planet. Bohatý obrazový materiál názorně ukáže možnosti soudobé pozorovací techniky. Závěrečné třetí téma bude objasňovat, k čemu slouží kosmonautika a proč je nutné létat do vesmíru. To, že kosmonautika existuje, řada lidí akceptuje. Co si ale ještě řada lidí neuvědomuje, je její praktické využití a dopady na lidskou populaci.


DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ a SOU


ROZSAH: 6 vyučovacích hodin