Do you speak English?

V dnešní době je angličtina mezinárodním dorozumívacím prostředkem. Tento třetí nejrozšířenější mateřský jazyk na světě se vyvinul na území dnešní Anglie a patří mezi západogermánské jazyky. V některých zemích plní funkci úředního jazyka. Angličtina se běžně používá i mezi lidmi různých národů, kteří si navzájem nerozumí. Na dnešní podobě anglického jazyka se podepsaly nejen vlivy germánské kultury, ale například také vliv staronorštiny, latiny a řečtiny. Zkušení „jazykáři“ si většinou hravě poradí s výrazy jakomaintenance , capture, či solution,které jsou běžnou součástí práce s počítačem. Mají tato slova svůj základ v angličtině nebo ve francouzštině?

Angličtina protkává náš denní život stále hustější sítí výrazů i slovních spojení. Některé anglické výrazy již získaly české koncovky a trvale obývají své místo v naší slovní zásobě. Nakolik dobrá je vaše angličtina poznáte nejen při rozhovoru s cizincem na dovolené, ale už i v běžné pracovní praxi, vždyť firemním jazykem nadnárodních společností, které mají své výrobní podniky v České republice, je především angličtina.

 

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem – pořekadlo, které v příhraničních oblastech platí dvojnásob. Ačkoliv je angličtina bezesporu důležitou výbavou moderního člověka, ovládnutí jazyka sousední země je neméně významným přínosem. Přináší zjevné výhody, které netkví pouze v zaměstnaneckých pracovních možnostech za hranicemi, ale také v rozvoji přeshraničního obchodu malých a středních podnikatelů.

 

Tachovské vzdělávací středisko (REVIS) připravuje každoročně pro občany regionu řadu jazykových kurzů. V podzimním semestru 2013 – 2014 otevíráme večerní kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny v několika úrovních - od začátečníků a mírně pokročilých až po pokročilé. Termín uzávěrky přihlášek je pro tento rok 15. září. Zájemci o zlepšení své jazykové obratnosti se mohou již zapisovat do našich kurzů, on-line přihlášky a veškeré informace ke kurzům jsou k dispozici na webových stránkách www.revis-tachov.cz.

 

Mgr. Alexandra Hrušková