Husitství a ozbrojené střety na Tachovsku

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci semináře získají objektivní přehled k období husitství v tachovském regionu. V minulosti byl z tohoto období silně akcentován jen rok 1427 a bitva u Tachova, a to ještě se značným ideologickým zabarvením. Mnohé významné duchovní i vojenské osobnosti byly více méně opomíjeny. Obraz dopadu této historické etapy na vývoj regionu nebyl vůbec podán. Vzdělávací program si klade za cíl tyto nedostatky odstranit a podat účastníkům komplexní pohled na danou etapu historie regionu tak, aby ho mohli využít ve školní výuce.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ a SOU

 

ROZSAH: 4 vyučovací hodiny

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 4 615 Kč vč. DPH (923 Kč na osobu)
pro 10 osob: 4 912 Kč vč. DPH (491 Kč na osobu)
pro 15 osob: 5 208 Kč vč. DPH (347 Kč na osobu)