Instalace dvojjazyčných turistických informačních panelů a proznačení nových turistických tras

Počátkem srpna 2017 naplnil český projektový partner další společný přeshraniční cíl. V Tachově a okolí bylo instalováno 8 informačních panelů, které dvojjazyčně informují o pozoruhodných a dosud neoznačených turistických lokalitách. Ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) byly proznačeny 2 nové trasy v okolí Tachova a to přes Světecký vrch a na Skalní město Muschelhütte.