Kurz angličtiny pro pokročilé

Objednat
Cena 2 700,00 KčUzávěrka 1. únor 2024Zahájení 8. únor 2024, 18.45Ukončení 23. květen 2024, 20.00

Trvání: Dlouhodobé

Rozsah: 16 lekcí po 75 min.

Termín konání: Čtvrtek 18.45 - 20.00

Lektor: Bc. Petra Terčová

Akreditace: ne

Do kurzu se mohou přihlásit zájemci, kteří mají min. 6 let angličtiny.

Obsah kurzu:


Gramatika:
• The tense systém – přehled všech časů
• Compound words – složená slova
• Present perfect – simple and continous – předpřítomný čas jednoduchý a průběhový
• Narrative tense – čas používaný k popisu událostí a příběhů
• Prefixes and antonyms – přípony a předpony
• Future forms – budoucí časy
• Expression of quantity – vyjádření množství

 

Tento kurz angličtiny pro pokročilé přináší inovativní přístup k vzdělávání, s cílem rozvíjet nejen znalosti angličtiny, ale také podnítit kreativitu, komplexní myšlení a praktickou aplikaci jazykových dovedností.
Pro studenty na pokročilé úrovni je kurz navržen k dalšímu zdokonalení jejich slovní zásoby a konverzačních dovedností. Diskutujeme o aktuálních tématech a využíváme interaktivní hry k posílení schopnosti konverzace. Důraz je kladen na rozšíření slovní zásoby prostřednictvím probíraných témat a praktických cvičení, což poskytuje studentům bohatší slovník pro plynulou a přesvědčivou komunikaci v angličtině.
V rámci kurzu využíváme moderní technologie, například online slovní hry a interaktivní platformy, které studentům umožňují procvičovat slovní zásobu a gramatické struktury způsobem, který je zábavný.

Tento kurz vznikl na základě projektu "Restart vzdělávání dospělých" financovaného z programu Erasmus+.