Novinka!!! Liný, nedbalý, neprospívá - psychologické aspekty motivace ve škole

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cílem semináře je představit účastníkům možnosti práce s motivací ve třídě. Odpovědět na otázky týkající se příčinám žákovské vzniku nemotivovanosti a nudy a faktorů ovlivňujících rozvoj pozitivní motivace k výkonu. Součástí semináře je i psychologická analýza vzniku strachu a úzkosti ve třídě a jejich vliv na školní výkon. Účastníci v semináři se seznámí se zákonitostmi dětské motivace k výkonu, identifikují hlavní příčiny snížené motivace k učení a odhalí původ vzniku nudy ve třídě. V druhé části semináře se pozornost bude soustředit na analýzu příčin žákovské nemotivovanosti, praktickou aplikaci metod rozvíjející pozitivní výkonovou motivaci ve školním prostředí a na možnosti využití metod autodiagnostiky v praxi.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ

 

ROZSAH: 6 vyučovacích hodin