Novinka!!! Problematika výuky češtiny pro cizince I.

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci se seznámí se situací žáků - cizinců v ČR. Porozumí sociokulturním úskalím žáka - cizince v jinojazyčném prostředí a naučí se řešit zátěžové situace. Získají základní orientaci v dostupných výukových materiálech a také v organizacích, které se danou problematikou zabývají. Naučí se, jak přistupovat k testování žáka - cizince.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ

 

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin