Novinka!!! Problematika výuky češtiny pro cizince I.

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci se seznámí se situací žáků - cizinců v ČR. Porozumí sociokulturním úskalím žáka - cizince v jinojazyčném prostředí a naučí se řešit zátěžové situace. Získají základní orientaci v dostupných výukových materiálech a také v organizacích, které se danou problematikou zabývají. Naučí se, jak přistupovat k testování žáka - cizince.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ

 

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 11 275 Kč vč. DPH (2 550 Kč na osobu)
pro 10 osob: 11 842 Kč vč. DPH (1 184 Kč na osobu)
pro 15 osob: 12 409 Kč vč. DPH (827 Kč na osobu)