Novinka!!! Problematika výuky češtiny pro cizince II.

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci se seznámí se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka (oproti výuce češtiny jako jazyku mateřskému). Budou se orientovat v nejdůležitějších materiálech, které s výše uvedenou problematikou souvisejí. Dovedou vyhodnotit jazykovou obtížnost výukových materiálů a zároveň je simplifikovat vzhledem k úrovni a potřebám žáka-cizince.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ

 

ROZSAH: 10 vyučovacích hodin