Novinka!!! Šikana ve škole - typy, prevence, náprava

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit účastníky kurzu na krizové situace ve škole a seznámit je s možnostmi jejich řešení. Účastníci vzdělávacího programu získají znalosti a dovednosti, jak identifikovat šikanu v kolektivu, efektivně zasáhnout a pracovat s klimatem školní třídy tak, aby se eliminovala možnost vzniku tohoto sociálně patologického chování. Po absolvování kurzu budou účastníci znát a umět aplikovat specifické požadavky nutné pro řešení šikany, dále budou schopni připravit plán prevence a reagovat na případné krizové situace, které se mohou vyskytnout v souvislosti se šikanováním. V neposlední řadě se účastníci kurzu seznámí s technikami osobnostního a sociálního rozvoje.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ

 

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin