O nás

Chceme se podílet na zvyšování vzdělanosti v regionu, přispívat k rozvoji kompetencí jednotlivců i celých institucí a šířit osvětu v oblasti celoživotního vzdělávání. Chceme se podílet i na regulaci nezaměstnanosti a na zvyšování atraktivity Tachova pro potenciální klienty a investory.

REVIS (Regionální vzdělávací a informační středisko) byl založen s cílem poskytovat bohatou nabídku vzdělávacích aktivit široké veřejnosti. Nabídkou svých programů chce podporovat nejen snahy institucí o udržení kvalitních pracovníků cestou zvyšování jejich kvalifikace a potenciálu, ale také upřímné snahy všech aktivních lidí bez rozdílu věku, pohlaví či pozice ve společenském žebříčku o seberozvoj, o posílení své pozice na trhu práce a o rozšiřování vlastních obzorů.

NAŠE HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

  • představitelé a zaměstnanci organizací z různých oborů (úřady, školy, firmy), které investují do zvyšování kvalifikace pracovníků (profesní školení, celodenní semináře zoblasti ekonomiky, účetnictví, administrativy, personalistiky, managementu, prožitková setkání zaměřená na posílení soudržnosti a komunikace v pracovním týmu, vzdělávání vedoucích úředníků, kompletní akce na klíč apod.)
  • mladí lidé nad 18 let (studium jazyků, pohybové aktivity, cestopisné přednášky)
  • aktivní lidé středního věku se zájmem o zvyšování vlastní kvalifikace (práce na počítači, obchodní korespondence, jazyky, zájmové kurzy a pohybové aktivity, cestopisné přednášky)
  • aktivně žijící senioři (univerzita 3. věku, každoroční letní projekt „Senioři komunikují" - práce na počítači, cestopisné přednášky)
  • nezaměstnaní (rekvalifikační programy)