O přirozeném umění

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci získají hlubší pochopení role výtvarného umění ve společnosti, naučí se porovnat jeho roli v primitivních a civilizovaných kulturách, poznají jeho psycho-sociologický aspekt a naučí se vyhodnocovat roli umělce podle kultury a individuální tvorby. To jim umožní hlubší pochopení prospěšnosti či destruktivního působení výtvarného projevu na společnost a zvýší jejich schopnost formovat zdravým a žádoucím způsobem výtvarný názor svých žáků.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ

 

ROZSAH: 4 vyučovací hodiny