Pozvánka k účasti ve vzdělávacím programu pro školy

Srdečně zveme celou vaší třídu k účasti na dopoledním česko-německém přírodovědném vzdělávacím programu určeného pro žáky 1. i 2. stupně základních škol. Program je zaměřený na zelený pás Evropy a zahrnuje přednášku v českém jazyce na dané téma, diskusi a tematické hry v nově vzniklém venkovním přírodovědném areálu v Tachově

Informace k programu pro školy:
Jaká je délka trvání programu? 2 hodiny.

Je zajištěna doprava? Ano (samostatným autobusem od školy a zpět).

Jak bude program probíhat? Prvních 60 minut stráví žáci poslechem přednášky na téma zelený pás Evropy. Zbývajících 60 minut si žáci prohlédnou přírodovědný venkovní areál a zahrají si hry s přírodovědnou tematikou.

Jak dlouho bude program zdarma a včetně dopravy? Do 31.12.2022.

Kontakt pro další informace:
Ing. Markéta Podlesná., tel.: +420 374 774 412, GSM: +420 775 744 827, podlesna@revis-tachov.cz

Informace pro veřejnost:
V areálu okolo REVISu byla otevřena a široké veřejnosti zpřístupněna expozice „zelený pás Evropy". Čeká zde na vás okružní cesta lemovaná reliéfy zvířat a rostlin, lavičky, na stěnách venkovní učebny jsou umístěny informační panely s tematikou „zeleného pásu", s jeho vznikem i ochranou. V areálu je také umístěná socha vlka, symbolu divoké přírody či ukázka zaniklé obce Českého lesa. Venkovní areál u REVISu je volně přístupný pro veřejnost.

Program pro školy je součástí projektu „Učíme se Greenbelt", číslo projektu: 295, který je financován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.