Pracovníci v sociálních službách

Poskytujeme další vzdělávání pracovníků v sociálních službách akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Jedná se o kurzy z oblastí sociální péče, komunikace, řízení, organizace času. V případě, že si mezi aktuálně akreditovanými kurzy nevyberete, zajistíme Vám požadované téma podle Vašich požadavků (odborného lektora, akreditaci kurzu i jeho vlastní realizaci). Více informací naleznete v přiloženém katalogu (viz níže: soubor "Sociální služby").

Příklady aktuálně nabízených témat:

  • Syndrom vyhoření a jeho prevence v pomáhajících profesích
  • Specifika komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými pacienty v práci soc. pracovníka
  • Základy poskytování hygienické péče u imobilních pacientů
  • Základy první pomoci v pomáhajících profesích
  • Specifika péče o klienty s CMP
  • Augmentativní a alternativní komunikace
  • Sexualita seniorů, specifika péče o osoby s dekubity a inkontinencí

Zákonem o sociálních službách č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb. byla v § 111 odst. 1 a § 116 odst. 9 stanovená pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách hodinová dotace, kterou je organizace fungující v sociálních službách povinna zajistit pro své zaměstnance. Jedná se o povinnost zaměstnavatele zabezpečit pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Kurzy splňující danou povinnost pořádá REVIS pravidelně od roku 2010. Naše kurzy mají rozsah 8 hod. proto, aby v případě nedostatečné možnosti uvolňovat pracovníky v sociálních službách na dané školení postačovala jejich účast pouze na 3 vzdělávacích akcích ročně.

Kurzy mohou absolvovat jednotlivci při přihlášení na aktuálně vypsaný termín. Častější formou je však objednání daného kurzu přímo dle potřeb dané organizace. Jsme připraveni přizpůsobit se požadavkům na požadované téma, termín i místo konání. V případě požadavku na realizaci v objektu klienta zabezpečujeme vzdělávací akce včetně kompletního zajištění (odborný program včetně lektorského zajištění a garance za odbornou náplň, organizační zajištění, prezentační technika, studijní pomůcky a materiály apod.). V případě zájmu však nabízíme moderně vybavené školící prostory našeho vzdělávacího střediska viz Prostory pro školení a jednání.

Pokud budete chtít doplnit informace, prosím zkontaktujte paní Boženu Nenutilovou.