Psychohygiena pedagogických pracovníků a stress management

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci se seznámí s oblastí psychohygieny, působením stresu na každodenní fungování, naučí se rozpoznat vlastní stresory a zužitkovat vlastní zdroje. Ve workshopu bude poskytnut prostor pro individuální potřeby účastníků, s cílem podpořit jejich vlastní schopnosti odolnosti vůči stresu, zvýšit jejich citlivost vůči svým potřebám a potřebám svého okolí vedoucí k uspokojivému duševnímu zdraví, vlastní spokojenosti a optimalizaci pracovního výkonu.

 

DOPORUČENO: učitelům MŠ, ZŠ, G, SOŠ, SOU

 

ROZSAH: 5 vyučovacích hodin

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 7 738 Kč vč. DPH (1 548 Kč na osobu)
pro 10 osob: 8 035 Kč vč. DPH (803 Kč na osobu)
pro 15 osob: 8 331 Kč vč. DPH (555 Kč na osobu)