Psychohygiena pedagogických pracovníků a stress management

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci se seznámí s oblastí psychohygieny, působením stresu na každodenní fungování, naučí se rozpoznat vlastní stresory a zužitkovat vlastní zdroje. Ve workshopu bude poskytnut prostor pro individuální potřeby účastníků, s cílem podpořit jejich vlastní schopnosti odolnosti vůči stresu, zvýšit jejich citlivost vůči svým potřebám a potřebám svého okolí vedoucí k uspokojivému duševnímu zdraví, vlastní spokojenosti a optimalizaci pracovního výkonu.

 

DOPORUČENO: učitelům MŠ, ZŠ, G, SOŠ, SOU

 

ROZSAH: 7 vyučovacích hodin