Rostliny Českého lesa

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci si prohloubí znalosti o rostlinách Českého lesa a tyto nové získané poznatky mohou předat žákům při terénních exkurzích. Cílem semináře je, aby pedagogičtí pracovníci také mohli dosažené poznatky uplatnit při zdokonalování výuky formou zajímavostí o jednotlivých rostlinách a vést žáky a studenty k ochraně přírody.

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ

ROZSAH: 4 vyučovací hodiny

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 4 346 Kč vč. DPH (869 Kč na osobu)
pro 10 osob: 4 733 Kč vč. DPH (473 Kč na osobu)
pro 15 osob: 5 120 Kč vč. DPH (341 Kč na osobu)