Rostliny Českého lesa

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci si prohloubí znalosti o rostlinách Českého lesa a tyto nové získané poznatky mohou předat žákům při terénních exkurzích. Cílem semináře je, aby pedagogičtí pracovníci také mohli dosažené poznatky uplatnit při zdokonalování výuky formou zajímavostí o jednotlivých rostlinách a vést žáky a studenty k ochraně přírody.

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ

ROZSAH: 4 vyučovací hodiny