Terapeutický program pro řidiče

Skupinová setkání řidičů s problematickou řidičskou praxí - zahájení v červnu 2024.

Od 1. 4. 2024 mají vybrané skupiny řidičů povinnost absolvovat terapeutický program dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě je program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyto řidiče:

Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

 

Terapeutický program čítá pět setkání po čtyřech hodinách, účast v programu je zpoplatněna - úhrada činí 13 310 Kč (s DPH). Účastník se musí dostavit na všechna setkání programu, po absolvování obdrží certifikát.

 

Skupinová setkání budou probíhat v REVISu, Školní 1094, Tachov.


Programem bude provázet zkušená terapeutka PhDr. Eva Šaušová.

 

Zahájení programu v červnu 2024, termíny jednotlivých sezení:

28.6.2024  14:00 - 18:00 hod.

12.7.2024  14:00 - 18:00 hod.

19.7.2024  14:00 - 18:00 hod.

26.7.2024  14:00 - 18:00 hod.

  2.8.2024  14:00 - 18:00 hod.


Bližší informace o programu a postup pro přihlášení na kurz najdete na přiloženém letáčku, příp. kontaktujte Mgr. Ludmilu Klimentovou, +420 775 744 827, klimentova@revis-tachov.cz.