Turistický průvodce (skládací karta)

V rámci projektu Kam za hranicí?/Wohin hinter der Grenze? byl vytvořen turistický průvodce, tzv. „skládačka" (složení formátu o velikosti A3). Průvodce je dvojjazyčný a odkazuje na všechna nově označená místa jednak v Tachově a jeho blízkém okolí, tak i v oblasti okolo Bärnau. Průvodce obsahuje i dvě nově vyznačené turistické trasy (trasa Světecký vrch vedoucí od Knížecí aleje, druhá vyznačená trasa, která vede přes Skalní město Muschelhütte). Turistický průvodce je dílem spolupráce s přeshraničním partnerem (spolkem Via Carolina v Bärnau), kdy česká strana zajistila zpracování grafické podoby „skládačky", výsledkem německé strany bude tisk a následná distribuce do informačních center.