Umění jako médium komunikace

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci pochopí, jak výtvarné umění bylo a je konkrétně využíváno coby médium komunikace a informačního řízení společnosti, jaké je jeho užití v reklamě či propagandě, jakou roli hrají emoce či etika. Ujasní si pravý význam některých pojmů z oblasti výtvarné teorie, které bývají často zaměňovány, a dozví se o roli ekonomického pozadí vizuální kultury. Takto nabyté chápání v hlubších souvislostech zvýší jejich schopnost interpretace vizuální kultury žákům a umožní jim vyvarovat se běžných omylů, čímž přispějí k správnému chápání a duševnímu rozvoji žáků i jejich sociální zralosti.

 

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ

 

ROZSAH: 4 vyučovací hodiny

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 5 347 Kč vč. DPH (1 069 Kč na osobu)
pro 10 osob: 5 643 Kč vč. DPH (564 Kč na osobu)
pro 15 osob: 5 940 Kč vč. DPH (396 Kč na osobu)