Úspěšný pátý rok Univerzity třetího věku v Tachově

Regionální vzdělávací a informační středisko v Tachově již pátým rokem umožňuje seniorům z Tachova a blízkého okolí studium na Univerzitě třetího věku. Dnes se REVIS může pochlubit 72 aktivními studenty, kteří s nadšením studují obory Psychologie, Astronomie, Práce s počítačem a také obor Archeologie a historie Tachovska, který byl otevřen tento akademický rok v nové pobočce v Boru.

„O vzdělávání v rámci U3V je v Tachově stále větší zájem“, potvrzuje zvyšující se počet studentů koordinátorka U3V Bc. Petra Ostapčuková. „Nejnavštěvovanějším oborem se stal obor Psychologie s 38 účastníky. Studentům přednáší skvělí lektoři ze Západočeské univerzity.“ Během tohoto akademického roku se vyučovala psychologie osobnosti a sociální psychologie, příští rok se mohou studenti těšit na psychopatologii a psychologii zdraví.
Neméně zajímavým je i obor Astronomie, který vyučuje ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni, pan Lumír Honzík. „Pan Honzík má úžasné znalosti a učí s obrovským nadšením,“ nešetří chválou jedna ze studujících. „V polovině dubna se s námi dokonce vypravil na exkurzi do pražského planetária.“ Astronomie bude v Tachově pokračovat již třetím rokem, tentokrát se přednášky zaměří více na různé zajímavosti, jako jsou například havarijní situace v kosmonautice či optické jevy a úkazy.
O úspěchu Univerzity třetího věku na Tachovsku svědčí i to, že přibývá nejen studentů, ale i poboček. V akademickém roce 2012/2013 se ve spolupráci s borským zámkem otevřelo další působiště U3V, kde se vyučuje obor Archeologie a historie Tachovska. Vyučujícími jsou nejen pedagogové ze Západočeské univerzity, ale i pracovníci Muzea Tachov, v čele s paní PhDr. Janou Hutníkovou.
Studium U3V je pro řadu seniorů nejen příležitostí k získání nových vědomostí, ale je to zároveň stimulace jejich zájmu o praktické využívání nabytých znalostí a aktivního přístupu k životu. „V následujícím období rozhodně plánujeme nabídnout další zajímavé obory a rozšířit naše působení i do jiných měst v okolí,“ říká koordinátorka U3V Bc. Petra Ostapčuková.
Zápis na akademický rok 2013/2014 se bude konat v úterý 10.9.2013 od 9.0 do 17.00 v budově REVISu v Tachově, pro zájemce z Boru je datum zápisu stanoveno na 12.9.2013 od 9.00 do 15.00, zápis proběhne na borském zámku. Zváni jsou všichni zájemci od 55 let věku, případně mladší lidé s přiznaným invalidním důchodem.