Zdravotní sestřičky se vzdělávají v REVISu

Další vzdělávání dospělých je jednou z nejdůležitějších aktivit Regionálního vzdělávacího a informačního střediska v Tachově. Již třetím rokem zajišťuje REVIS školení pro zdravotní sestry a další zdravotnický personál. O jaká témata je zájem? „Jedná se o nejrůznější zdravotní problematiku, proběhla školení zaměřená na diabetes, stravování dětí, rehabilitaci nebo poranění či onemocnění velkých kloubů. S největším zájmem jsme se však setkali při školení zaměřeném na první pomoc, kdy se sešlo okolo 60 účastníků,“ říká Irena Matysová, asistentka vzdělávání a poradenství, zodpovědná za přípravu a realizaci školících akcí. 

Témata jednotlivých školících akcí jsou často vybírána na základě poptávky zúčastněných sestřiček. Ty mají možnost na konci každého školení vyjádřit spokojenost s absolvovaným školením a navrhnout témata, která by je zajímala či která by jim byla užitečná pro svoje zaměstnání. Např. letos jsou všechna tři témata školení zvolená právě na základě nejčastějších námětů účastnic z loňského roku. Letošního roku se konala již dvě školení, obou se zúčastnilo okolo 20 – 30 zdravotních sestřiček. Takto cílená byla i témata právě proběhlého školení, zdravotníci se od lektorky MuDr. Luhanové dozvěděli mnoho praktických informací o tom, jak postupovat v případě zjištění domácího násilí nebo jak správně postavit slovní sebeobranu. „Je to velmi zkušená lékařka, která přednášky často obohacuje příklady ze své lékařské praxe, “ dodává Matysová.
Jak se na školení dívá jedna z pravidelných účastnic? „Do REVISu chodím skutečně ráda. Je to v místě mého zaměstnaní i bydliště, školení se koná v takovém „domácím“ prostředí. Přihlásit se můžeme prostřednictvím internetu, několik dní před samotným konáním školení obdržím připomínku, že se školení skutečně koná. Je pro nás přínosné, když nám lektoři uvádějí příklady z praxe nebo doplní přednášku praktickým příkladem, jako bylo například školení zaměřené na první pomoc a resuscitaci s MUDr. Lysým. Zároveň vítám možnost, že můžeme sami ovlivnit, jaká budou témata dalších školení,“ říká Marie Ivaničová.
 „Ve školení pro zdravotní sestry budeme pokračovat i příští rok. Již nyní máme mnoho zajímavých námětů. Ze zpětné vazby účastnic vidíme, že naše práce má skutečně smysl a že si tato činnost našla své příznivce.  Další školení na téma infekce močových cest u dětí a dospělých se uskuteční v říjnu 2013,“ uzavírá Matysová.