Zdravotníci

Nabízíme další profesní vzdělávání, které postupně prohlubuje a rozšiřuje znalosti zdravotníků v jednotlivých oblastech, např. psychologické, sociální a odborné potřeby pacientů, dále přednášky zaměřené na seberozvoj zdravotního personálu, prevence syndromu vyhoření, nácvik komunikačních dovedností, antistresový program apod.

Vzdělávání zdravotnického personálu je pro danou profesní skupinu povinné – vyplývá ze zákona č. 96/2004 Sb., Ministerstva zdravotnictví ČR, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Zdravotní sestry a další zdravotnický personál je povinen se celoživotně vzdělávat na odborných seminářích, přednáškách a konferencích zařazených do kreditního systému. Kreditní body poskytuje Česká asociace sester (ČAS).

Naše vzdělávací akce jsou akreditované Českou asociací sester (ČAS), některé z akcí jsou navíc akreditovány i Unií fyzioterapeutů České republiky (UNIFY) a Českou asociací ergoterapeutů pro vzdělávání fyzio a ergo-terapeutů. Většina ze vzdělávacích akcí mají délku 4 hod. a jsou oceněny 4 kredity.

Mezi realizované akce patří např.:

  • Poranění  a onemocnění velkých kloubů
  • Škola zad
  • Základy alergologie a klinické imunologie
  • Obezita, zdravá výživa a poruchy příjmu potravy 

Kromě možnosti připravit odborný program podle Vašich požadavků na obsah či termín, jsme schopni ni zrealizovat danou akci přímo ve Vašich prostorech pro celý zdravotnický personál. V případě zájmu však nabízíme moderně vybavené školící prostory našeho vzdělávacího střediska.

Pokud budete chtít doplnit informace, prosím zkontaktujte paní Petru Terčovou.